Toekomstige Vaardigheden & Duurzame Ontwikkeling in de Groene Salon

Centraal in dit project is het overbrengen van ideeën en kennis over duurzaamheid door middel van informatie, onderwijs en opleiding aan studenten, scholen, werkgevers en werknemers en andere belanghebbenden in de sector Hair and Beauty. Dit project beoogt inzicht te verschaffen in duurzaamheid. De focus: Arbeidsomstandigheden, milieu, materialen / grondstoffen, energie en water, apparatuur, customer experience en het beheer (ondernemer vaardigheden).

Context

De kappersbranche in Europa biedt werk aan meer dan een miljoen mensen in 400.000 kapsalons, die 350 miljoen potentiële klanten ontvangen. Kappers (en barbering) diensten, samen met schoonheidsbehandeling - sector Hair and Beauty-  zoals deze wordt genoemd, vormen de persoonlijke diensten. In de afgelopen jaren heeft de sector een groot aantal wijzigingen ondergaan. De Hair and Beauty ondernemers hebben vaak meer affiniteit met kennis over hun beroep dan met de andere aspecten van het bedrijf. Aandacht voor arbeid, gezondheid en veiligheid, milieu, marketing, service en diensten zijn van cruciaal belang voor succesvol ondernemerschap. Veel van deze aspect je zou kunnen delen onder het label: duurzaamheid & entrepreneurskills.

Doelen, resultaten en effecten

Het doel van dit project is om innovatieve manieren van leren over duurzaamheid te ontwikkelen en om de duurzaamheid op scholen en bedrijven in de sector te bevorderen.

In dit project zullen we de duurzame ideeën door middel van onderwijs en opleiding te combineren met innovatieve ideeën binnen de sector. De educatieve producten die we willen genereren tijdens het proces zijn onder andere workshops over duurzaamheid en innovatie, lesmateriaal voor scholen en buitenschoolse onderwijs over duurzaamheid in de 'groene' kapsalon '(drie leermodules), een studie van de systemen voor het beheer van duurzaamheid in de sector in Europa, de ontwikkeling van een diagnostische scan voor bedrijven en scholen, een routekaart (plan) voor de invoering van duurzaamheid in de salon, een fysieke duurzaamheid spel voor de sector, een Internet bewustwording spel over duurzaamheid en ondernemersvaardigheden voor de sector en een laatste sector conferentie en participatie van studenten in dit project met als doel het ontwikkelen van een magazine over duurzaamheid in de sector Hair and Beauty en een demo van duurzame haar creaties. We gaan communiceren via een brochure, artikelen en persberichten, een project website en de slotconferentie in Amsterdam, over de resultaten van het gehele project. Door het informeren van studenten, docenten en beleidsmakers willen we stappen zetten naar meer duurzaamheid. Het beroepsonderwijs staat in nauw contact met de bedrijven in de lokale gemeenschap en kan deuren openen voor veranderingen in de industrie. Daarom zullen de activiteiten worden georganiseerd met studenten, werknemers en werkgevers in de partnerlanden. Verschillende klassen met leerlingen en docenten zijn actief betrokken bij de activiteiten in elk land. Om aan te tonen door middel van dit project hebben wij in Europa nodig hebben om duurzaam te handelen in de sector op een opvallende manier.

Wat en hoe

In het project verzamelen we de feiten door middel van onderzoek naar systemen voor het beheer, de gewenste situatie op een duurzame salon (kern van een eenvoudig systeem van certificering), competenties die nodig zijn om deze situatie te bereiken